Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

El confinament millora la qualitat de l’aire a BCN

25 June 2020

Aquesta setmana hem entrat a la “nova normalitat” a la zona metropolitana de Barcelona. Als gràfics corresponents a la setmana passada, última setmana de la desescalada, veiem que la reducció de la contaminació de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) enfront de la mateixa època de l’any passat es manté significativa tot i que els nivells de mobilitat són comparables. Això és degut al fet que ens trobàvem en una situació meteorològica de baixes pressions, al haver més dispersió de contaminants, les concentracions acumulades eren més baixes. En totes les estacions continuem amb valors més baixos de contaminació per diòxid de nitrògen (NO2) que al 2019. A l’estació de Palau Reial tenim un valor un 60% per sota del que teníem el mateix període de l’any passat, però en altres estacions tenim valors semblants als de l’any passat com a St. Adrià del Besós. L’ozó (O3), al ser un contaminant secundari que es crea però també es destrueix a partir del diòxid de nitrogen, es comporta de manera diferent. Al emetre menys NO2 a l’atmosfera fins fa unes setmanes s’havia apreciat  un augment dels valors de O3 respecte a l’any passat, degut a que ha predominat la creació de O3 en front a la destrucció de O3. No obstant això, la setmana passada els valors d’O3 de la majoria d’estacions han estat per sota dels de l’any passat. En algunes estacions la reducció respecte l’any passat ha sigut d’un 20-25% (Gavà i Montcada) mentre que en d’altres s’obté un lleuger augment dels valors d’un 7%  (Barcelona (Ciutadella) i El Prat de Llobregat) per sobre dels del mateix període de l’any passat.

A l’ICTA-UAB estem mesurant el CO2 des de fa més d’un any. Aquest punt d’observació es troba just al costat de la AP7. Veiem una disminució general del CO2 al llarg del cicle diari (5.5 ppm de mitjana). Aquest disminució és probablement deguda a una reducció general de les emissions antropogèniques de CO2 de tota l’àrea Metropolitana i no tant a un fenomen molt local, doncs també s’observa a la tarda, quan l’atmosfera està ben barrejada, i a les hores de nit. La baixada dràstica del pic que típicament s’observa entre les 6 i les 9 del matí (20.4 ppm de reducció del CO2en l’hora de màxima concentració) sí que es pot atribuir a la disminució de vehicles a l’AP7.

Que podem aprendre d’aquest episodi per mantenir un aire més net a l’AMB? Segueix-nos els propers dies, anirem discutint sobre mitigació i resiliència urbana. Us deixem l’enllaç a aquest article publicat al TOT Barcelona on en parlem.

En el següent mapa podeu seleccionar qualsevol de les estacions meteorològiques de la AMB (en blau) i veure l’evolució de la concentració de NO2 que es va registrant en cada una d’elles. En l’estació amb el marcador vermell podreu veure les mesures de COque s’han pres a l’estació del sostre de l’ICTA.

 

Evolució de concentració de NO2

En el següent mapa podeu seleccionar qualsevol de les estacions meteorològiques de la AMB (en blau) i veure l’evolució de la concentració de O3 que es va registrant en cada una d’elles. En l’estació amb el marcador vermell podreu veure les mesures de COque s’han pres a l’estació del sostre de l’ICTA.

Evolució de concentració de O3

Descripció dels gràfics presentats en el mapa

Estacions de la XVPCA en blau:
Perfil horari de la concentració de NO2 i O3 fent la mitja per cada hora entre els dies feiners (dilluns a divendres). En cada gràfic es comparen els perfils horaris del 2019 (taronja) amb els perfils horaris de la corresponent setmana de confinament del 2020 (blau). Les àrees ombrejades indiquen la regió en que es troben el 90% de les observacions per cada una de les series. La línia vermella horitzontal indica el límit recomanat per la OMS per la mitja anual de NO2.

Estació del ICTA en vermell
Gràfica CO2. Comparació de les concentracions mitjanes horàries de Març 2019 i del periode confinament 2020. S’ha afegit un bias de +2.45 a les dades de 2019. Aquest és el valor de l’increment global de CO2 pel 2019, segons la NOAA. Així es té una visió de la diferència més correcta, doncs el background ha augmentat en aquest valor.

 

Font:
Estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Ambient/Dades-d-immissi-dels-punts-de-mesurament-de-la-Xar/uy6k-2s8r/data