Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Qualitat de l’aire durant el confinament

4 August 2020

El seguiment de la qualitat de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durant les setmanes de confinament i desconfinament ens ha mostrat com varia la contaminació atmosfèrica amb la mobilitat de la gent amb vehicles. Durant la tercera setmana de confinament (30/3-3/4) hem pogut observar la reducció més pronunciada dels pics típics de trànsit a les 9:00 i 20:00 hores, de fins a 60 ug/m3 i 45 ug/m3  respectivament per diòxid de nitrogen (NO2). La reducció va arribar fins a un 75% en molts casos com es pot apreciar comparant entre el 2019 (en taronja) i del 2020 (en blau). És evident que durant aquella setmana vam respirar un aire més net, no obstant això, també s’ha de tenir en compte que a finals de març del 2020 ens vam trobar més dies en situació de baixes pressions que afavorien la dispersió de contaminants que no es van donar al 2019, de manera que la reducció de contaminació enfront de l’any passat va ser deguda a la reducció del trànsit pel confinament i també va ser afavorida per la situació atmosfèrica.

Les setmanes posteriors quan va començar el desconfinament per fases, el trànsit es va anar activant resultant en pujades de concentració de contaminants durant les hores puntes, i progressivament també pujades en les concentracions durant el dia. Durant la fase 0,5 de desconfinament (18-22/5) els valors són, en alguns casos, ja molt semblants a un trànsit sense restriccions com el de l’any 2019, +- 5 ug/m3. A més, en algunes ocasions, durant el desconfinament les concentracions superen els valors del 2019 com es pot apreciar durant la setmana 18-22/5 quan les concentracions pujen a 100 ug/m3 a l’estació de Barcelona-Ciutadella. Durant les primeres setmanes de juny (segona setmana de la primera fase i segona fase desconfirnament) es torna a veure una reducció de la concentració de NO2 fins a uns valors de 20-30 ug/m3 en la majoria d’estacions i 40 ug/m3 en les estacions amb més trànsit, una reducció que en algunes estacions suposava un 65-70% de reducció enfront al 2019. Aquesta reducció l’atribuim a la situació atmosfèrica, ja que aquest juny del 2020 ha sigut el més plujós des de 1997, i la pluja té un efecte de neteja de contaminants, per una banda perquè si plou es que estem en una situació de baixes pressions i, per tant, dispersió de contaminants. I d’altra banda, perquè les gotes capturen les partícules fines en suspensió (PM2,5 i PM10) i fa que baixin cap al terra.

D’altra banda, l’ozó (O3), al ser un contaminant secundari que es crea però també es destrueix, es comporta de manera diferent al NO2. A l’emetre menys NO2 a l’atmosfera s’aprecia un augment dels valors de O3 respecte a l’any passat, que és degut al fet que predomina la creació de O3 en enfront de la destrucció de O3. Per tant, durant totes les setmanes, excepte les dues últimes setmanes de confinament en algunes estacions, hem pogut veure com quan el NO2 es reduia, el O3 augmentava, no obstant això, només la primera setmana de confinament total (6-10/04) i les dues últimes setmanes de maig 18-22/05 (fase 0,5 de desconfinament) i 25-29/05 (fase 1 de desconfinament) s’ha superat el valor límit de les mitjanes 8-horàries mòbils de 100 ug/m3 que marca l’Organització Mundial de la Salut.