Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Publicació d’Alba Badia a la revista Investigación y Ciencia

29 April 2022

La revista Investigación y Ciencia ha publicat l’article “Los beneficios ambientales del teletrabajo”, de la ma d’Alba Badia.  L’article presenta els resultats del treball publicat a la revista Urban Sustainability, que analitza les concentracions de NO2 durant el període de confinament provocat per la Covid-19 i proposa possibles escenaris futurs.

Quan, a finals de març de 2020 l’epidemia es va convertir en pandemia, la meitat de la població del planeta va patir algun tipus de confinament. Això va provocar que la mobilitat es reduïs dràsticament a tot el món, sent aquesta una de les principals causants d’emissions de NO2. Segons l’Agencia Ambiental Europea, es va registrar un descens d’entre un 30 i un 50% dels valors d’aquest gas en les ciutats europees que van rebre aquestes restriccions.

Aquest acusat descens de les concentracions de NO2 va provocar que, des d’URBAG, es plantegessin diversos escenaris on s’apliqués el teletreball un cop acabats els confinaments obligatoris. Aquests tres escenaris plantegen teletreballar 2, 3 o 4 dies a la setmana. Els resultats, generats mitjançant simulacions de models optimitzats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i publicats a Urban Sustainability, demostren la notable reducció d’entre un 4, 8 i 15% de les emissions d’aquest gas, amb tots els beneficis que això comporta.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, prop de 7 milions de morts prematures són atribuïbles a la contaminació de l’aire ambiental a escala mundial, essent el NO2 uns dels gasos més preocupants. Així doncs, la Covid-19 ha obert un nou escenari on el teletreball agafi més protagonisme i, entre tots, puguem reduir les emissions antropogèniques al planeta.

Barcelona vista des de l’Observatori Fabra