Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Can school gardens be part of the solution to grow food in cities?

3 May 2021

English

With climate change, scarcity of arable land and a range of negative environmental impacts from extensive agriculture there is a need to develop solutions to grow food in cities and reduce the environmental impact of agriculture. Through a partnership with Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra and Campos Estela have developed a vertical farming school pilot project. This project will grow lettuce and microgreens vertically in the school, where they will be consumed onsite in Campos Estela’s canteen.  Last week, children at Escola Mare de Déu de la Salut planted the first lettuces.  This project applies current research from the Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), using the latest techniques, reusing waste resources and reducing water and fertiliser use. For example, the project uses waste resources for the lettuce substrate by using a mixture of compost, cork waste and Struvite. This project also offers a great opportunity for children, teachers and parents to learn about growing vegetables and where their food comes from. The project includes interactive educational sessions for children to understand the carbon footprint of food.


Català

A causa del canvi climàtic, la manca de terres cultivables i una sèrie d’impactes ambientals negatius derivats de l’agricultura extensiva, és necessari desenvolupar solucions per cultivar aliments a les ciutats i reduir l’impacte ambiental de l’agricultura. Mitjançant una col·laboració amb Campos Estela, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, han desenvolupat un projecte pilot d’agricultura vertical que es presentarà a l’Escola Mare de Déu de la Salut. Aquest projecte cultivarà de manera vertical enciams i microbrots (microgreens) a l’escola, on es consumiran in situ al menjador de Campos Estela. Aquest projecte aplica recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) utilitzant les tècniques més recents, reutilitzant els recursos residuals i reduint l’ús d’aigua i fertilitzants. Per exemple, el projecte reutilitza residus per al terra de cultiu dels enciams, amb una barreja de compost, suro residual i Struvite. Aquest projecte també ofereix una gran oportunitat per a nens, professors i pares per aprendre sobre el conreu d’hortalisses i d’on prové el seu menjar. El projecte inclou sessions interactives educacionals pels estudiants per entendre l’impacte ambiental del menjar.

Per a més imatges, visitar el perfil d’instagram de l’escola prement aquí