Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Open data: GHG measurement station at ICTA-UAB

9 September 2021

English:

URBAG is using a Picarro G2301 station that measures CO2, CH4 and H20 from the ceiling of the ICTA-UAB. Located at a height of 147m above sea level, the station takes measurements every 10 seconds based on the cavity ring-down spectroscopy technique. The station is located at 13km  from the sea and only 2km from Collserola, receiving sea breezes and weak winds. In addition, it is located between two of the most used motorways in Catalonia, the AP7 and C58. Therefore, flows from the city of Barcelona and the highways of the area can be observed.

This data is open to everyone by clicking here, where you will also find more technical specifications.

 


Català:

Mitjançant una estació Picarro G2301, s’estan calculant mesures de CO2, CH4 i H20 des del sostre de l’ICTA-UAB. Ubicada a una altura de 147m sobre el nivell del mar, l’estació pren mesures cada 10 segons basant-se en la tècnica d’espectroscòpia per anell de cavitat. L’estació es troba a 13km en línia recta del mar i a tant sols 2km de la serra de Collserola, rebent doncs brises marítimes i vents suaus provinents de Collserola. A més, es troba entre dues de les autopistes més transitades de Catalunya, l’AP7 i C58. Així doncs, es poden visualitzar  els fluxos provinents de Barcelona i les hores punta de les principals vies de comunicació catalanes.

Aquestes dades estan obertes per a tothom clicant aquí, on, a més, hi trobaràs més especificacions tècniques.

 


 

Figure: Yesterday’s CO2 hourly concentrations at ICTA-UAB location. / Figura: Mesures de concentració horàries de CO2  d’ahir a l’ICTA-UAB.