Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Aprovació del Pla Director Urbanístic Metropolità

3 May 2023

El Consell Metropolità ha aprovat, en sessió extraordinària de data 21 de març de 2023,  els documents del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) publicats al BOPB. Aquest nou instrument substitueix l’antic Pla General Metropolità (PGM) aprovat el 1976.

El PDUM aporta un nou marc d’urbanització en el qual s’ha planejat incrementar el sòl no edificable de l’AMB del 48 al 51%, a més de la previsió de construir més de 120.000 habitatges assequibles i 870 km d’eixos verds, entre altres mesures. La nova normativa potencia molt l’estructura verda, així com altres mesures no vinculades amb el verd. Aquí és on el grup URBAG ha aportat els seus estudis (Gilabert et al., 2021; Segura et al., 2021), enfocats a la mitigació dels efectes d’illa de calor a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als efectes de la morfologia urbana a la capa límit planterària. En l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les simulacions realitzades al llarg d’una onada de calor succeïda entre el 4 i el 7 de juliol de 2015 per estimar els efectes els nous parcs urbans han demostrat una clara reducció de temperatura. En els estudis esmentats s’ha demostrat que els nous parcs urbans fan disminuir la temperatura de l’aire prop de la superfície fins a 0.8°C de mitjana durant les hores nocturnes de tot el mes de juliol (entre 9 pm i 7 am), i fins a 1.2°C de mitjana durant l’onada de calor. 

Imatge: Temperatura nocturna mitjana de l’aire durant el mes simulat pels escenaris actual S0 (a) i futur S4 (b). Les diferències entre S4 i S0 (c) mostren amb ratlles diagonals les zones agrícoles de l’escenari S4. A la part superior s’hi mostra la temperatura mitjana de tot el mes de juliol de 2015, mentre que a la part inferior s’hi mostra la temperatura mitjana dels dies d’onada de calor de juliol de 2015.

 

D’aquesta manera, la normativa del PDUM inclou els objectius ambientals següents:

  • Objectiu 1: Preservar els espais que garanteixen la regulació del cicle de l’aigua a l’entorn metropolità
  • Objectiu 2: Garantir la funcionalitat ecològica de la infraestructura verda com a sistema de suport del territori metropolità
  • Objectiu 3: Reconèixer  el sòl agrari com a element fonamental de la metròpolis
  • Objectiu 4: Assolir una mobilitat sostenible i eficient
  • Objectiu 5: Potenciar l’eficiència urbana
  • Objectiu 6: Preservar els sòls d’activitat econòmica
  • Objectiu 7: Reduir les externalitats dels cicles metabòlics per millorar la qualitat de vida de la població
  • Objectiu 8: Mitigar les emissions de la metròpolis, adaptar-se al canvi climàtic i ser resilients

Una vegada aprovat el PDUM, s’ha obert el període d’informació pública, que s’ampliarà fins al 30 d’octubre de 2023.

 Si esteu interessats en visualitzar els documents, seguiu el següent enllaç.