Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Local Climate Zones of Barcelona published in the LCZ Wudapt repository

18 June 2021

English:

The cartography of Local Climate Zones (LCZ) of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) has been published in the lcz-generator repository (https://lcz-generator.rub.de/), a new tool created by the Climatology group of Bochum University and the WUDAPT project. These maps divide the space into different categories that represent the surface structure (e.g., height and density of buildings and vegetation) and the permeability/impermeability of the soil. In the case of the MAB, LCZ 8 (large lowrise) and LCZ 11 (dense forest) predominate above the rest.

The cartography has been done by training areas prepared by Joan Gilabert. This new tool based on the application of a machine learning method with Google Earth Engine is published in the article: Demuzere, M., Kittner, J., Bechtel, B. (2021).  LCZ Generator: a web application to create Local Climate Zone maps. Frontiers in Environmental Science 9:637455. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.637455.

It currently has more than 150 LCZ cartographies that can be downloaded for free. On that website, you will find the LCZ map of Oslo, generated by Laurence Sigler, co-directed by Joan Gilabert and Gara Villalba.

Download the cartography of Barcelona here

 


Català:

La cartografia de Zones Climàtiques Locals (LCZ) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es troba al repositori lcz-generator (https://lcz-generator.rub.de/), una nova eina creada pel grup de Climatologia de la Universitat de Bochum i el projecte WUDAPT. Aquests mapes  divideixen l’espai en diferents categories que representen l’estructura superficial (per exemple altura i densitat dels edificis i vegetació) i la permeabilitat del sòl. En el cas de l’AMB, hi predominen les LCZ 8 (construccions baixes i disperses) i LCZ 11 (bosc dens) per sobre de la resta.

La cartografia s’ha realitzat amb l’ajuda de les zones d’entrenament elaborades per Joan Gilabert. Aquesta nova eina basada en l’aplicació d’un mètode de “machine learning” amb Google Earth Engine està publicada a l’article: Demuzere, M., Kittner, J., Bechtel, B. (2021). LCZ Generator: a web application to create Local Climate Zone maps. Frontiers in Environmental Science 9:637455. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.637455.

Disposa actualment de més de 150 cartografies LCZ que es poden descarregar gratuïtament, on també hi trobareu la d’Oslo que va ser generada per Laurence Sigler, co-dirigit pel Joan Gilabert i la Gara Villalba.

Descarrega la cartografia de Barcelona aquí

 

Figure: LCZ cartography of the Metropolitan Area of Barcelona / Figura: Cartografia de les LCZ de la Zona Metropolitana de Barcelona