Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Publication in Environmental Research Comunications

8 June 2021

See full article/ Veure l’article complet: https://doi.org/10.1088/2515-7620/abffa5

English:

With the overall aim to design successful implementation strategies of food-energy-water production systems on urban roofs, we propose an integrated process that includes participatory processes and a multi-dimensional sustainability assessment of environmental, social and economic indicators. The proposed framework was applied to a typical housing estate in the Metropolitan Area of Barcelona made up of 201 buildings and 13,466 inhabitants and characterized by a high share of low-income families. We assess several future scenarios of joint electricity production (photovoltaic panels), vegetable production (through open-air farming and greenhouses), green roof implementation and rainwater harvesting and rank them according to non-participatory and participatory approaches. In general, there was a tendency for residents to choose strategies providing energy and water rather than the food production potential of rooftops. However, the environmental assessment indicated that the least impacting alternatives from a life cycle approach were those promoting vegetable production, meeting 42 to 56% of the residents’ fresh produce demand and reducing environmental impacts by 24 to 37 kg CO2eq m−2 of rooftop/year. Hence, we found that residents were mainly concerned with energy expenses and not so much with food insecurity, social cohesion or the impacts of long-distance supply chains. Our assessment supports urban sustainability and helps identify and breach the gap between scientific and user preferences in urban environmental proposals by informing and educating residents through a participatory integrated assessment.


Català:

Amb l’objectiu general de dissenyar estratègies d’implementació de sistemes de producció d’aigua-energia-alimentació en cobertes urbanes, hem proposat un procés integrat que inclogui processos participatius i una avaluació multidimensional de sostenibilitat amb indicadors ambientals, socials i econòmics. El marc proposat s’ha aplicat a un complex d’habitacles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona format per 201 edificis i 13.466 habitants, caracteritzat per una elevada proporció de famílies amb ingressos baixos. Hem avaluat diversos escenaris futurs de producció conjunta d’electricitat (plaques fotovoltaiques), producció vegetal (a través de l’agricultura a l’aire lliure i hivernacles), implementació de cobertes verdes i recol·lecció d’aigües pluvials, per finalment classificar-les segons enfocaments no participatius i participatius. En general, els resultats mostren una tendència dels residents a triar estratègies que proporcionin energia i aigua en lloc del potencial de producció d’aliments de les teulades. No obstant això, l’avaluació ambiental va indicar que les alternatives menys impactants des d’un enfocament del cicle de vida van ser les que promouen la producció vegetal, que van satisfer entre el 42 i el 56% de la demanda de productes frescos dels residents i van reduir els impactes ambientals entre 24 i 37  kg de CO2eq m-2  de terrat/any. Per tant, hem trobat que els residents estan preocupats principalment per les despeses energètiques i no tant per la inseguretat alimentària, la cohesió social o els impactes de les cadenes de subministrament de llarga distància. La nostra avaluació dona suport a la sostenibilitat urbana i ajuda a identificar i trencar la bretxa entre les preferències científiques i dels usuaris en les propostes ambientals urbanes informant i educant els residents a través d’una avaluació integrada participativa.

 

Figure: Outcomes of the first participatory process. Main social perceptions of the residents regarding their municipality and the use of roofs. Score = 1 to 5.