Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

La economía Circular: ¿un mito o una posibilidad?

23 January 2024

Se ha lanzado un nuevo curso sobre economía circular en español en Coursera. Este curso, gestionado por miembros de Sostenipra, incluyendo a Gara Villalba, está ahora disponible. El curso "La economía Circular: ¿un mito o una posibilidad?" consta de seis módulos y cinco cuestionarios. Fruto del acuerdo entre la UAB y Coursera, todo el personal de la UAB (alumnos, PDI y PAS) pueden cursar de forma gratuita todos los cursos y programas producidos por la UAB

URBAG participation at AGU23

21 December 2023

As every year, the AGU Annual Meeting has taken place, bringing together more than 25,000 participants from over 100 countries. Scientists, policymakers, communicators... Everyone is welcome to share science and try to better understand our planet and environment. This year, thanks to the hybrid model that capitalizes on both personal and virtual participation, Gara Villalba presented her work.

Gara Villalba participa com a ponent a la Jornada de Balanç de la Declaració d’Emergència Climàtica

13 April 2023

La Gara Villalba va participar com a ponent el passat 28 de març de 2023 a la Jornada de Balanç de la Declaració d'Emergència Climàtica. El 15 de gener de 2020 Barcelona va declarar l'emergència climàtica. En aquesta declaració es van fixar diverses accions per aplicar abans de 2030. El balanç presenta un 30% de les accions plantejades com a ja finalitzades, mentre que un 66% estan en execució i el 4% restant encara no s'han iniciat.

Gara Villalba participa en les jornades de ciència i emprenedoria en femení

12 December 2022

Gara Villalba (cap del projecte URBAG) va participar a la xerrada sobre ciència i innovació, acompanyada per Miranda Jessica Lubbers (antropòloga social i cultural), Fàtima Bosch (directora del CBATEG UAB) i Júlia Vergara-Alert (investigadora principal del grup de coronavirus zoonòtics de l'IRTA CReSA), moderada per Margarita Arboix (exrectora de la UAB).

Gara Villalba gives a talk on the GHG monitoring network

5 December 2022

Gara Villalba gave a short talk on the GHG monitoring network that she and her team are setting up in the Metropolitan Area of Barcelona. This presentation was part of the ICOS ERIC 17th General Assembly Info Day, which took place in Madrid the days 22nd and 23rd of November 2022 in a session hosted by the Minisitry of Science of Spain Maria Vallejo.

Gara Villalba és entrevistada per la XEAB

17 March 2022

Hem de començar, perquè ja fem tard, a aplicar adaptacions que millorin l'eficiència en la distribució d'aigua. Aquest és el títol de l'entrevista realitzada per Gara Villalba des de la Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB) i publicada a La Fàbrica del Sol.

URBAG participation at COP26

16 February 2022

Dr. Gara Villalba participated at COP26 through the session "How we can make cities both healthier and carbon neutral". This session talked about the current problems, discussed solutions and demonstrated how climate action, urban and transport planning and health go hand in hand to create carbon neutral, healthy and liveable cities.